Member of the Dermoshop Group

Symboler


Svagt parfymerad – Produkten innehåller parfym.


Hypoparfum – Produkten innehåller hudvänligare parfymer som inte innehåller de mest allergiframkallande ämnena som finns i parfymer.


Oparfymerad – Produkten innehåller inte parfymer, men det betyder inte att produkten skulle vara helt doftfri. De råvaror som används i produkterna har ofta en doft. Ofta en mild doft, av lite medicinsk natur.

Timglas symbolen berättar om en oöppnad produkts hållbarhet. Bredvid timglaset finns en hänvisande text (t.ex. se botten), där datumet för hållbarheten anges.

 

Mosho har beviljats rätten att använda symbolen Design from Finland, som informerar om produktens finländska ursprung.