Member of the Dermoshop Group

Så här fungerar det

Kom ihåg att komma överens om följande saker innan ni startar er kampanj:
1. Hur mycket pengar behöver ni?
2. Hur många försäljare deltar i kampanjen?
3. Hur många produktpaket ska försäljarna sälja för att ni ska nå upp till ert mål?
4. Med vilken tidtabell kommer ni att genomföra kampanjen?

1. Registrera er

  • Registrera er grupp och skapa en kampanj på adressen mosho.fi. En myndig person (över 18 år) fungerar som kontaktperson för kampanjen.
  • Efter att du skapat en kampanj, sänds försäljningsmaterialet till dig. Materialet består av produktkataloger och beställningslistor. När du fått försäljningsmaterialet, dela ut det till försäljarna.

2. Samla in beställningar

  • Det är möjligt att bjuda in försäljarna till beställningssystemet genom att mata in försäljarnas e-postadresser.
  • Du kan bjuda försäljarna från ditt Mosho-konto genom att klicka på ”Bjud in försäljare”-knappen. Via inbjudan kan försäljarna själva logga in i systemet och beställa produkterna till sin egen hemadress.
  • Egna beställningar kan matas in i skede 2,  genom att klicka på knappen ”Lägg till beställning”.

3. Dela ut produkterna

  • Produkterna levereras fraktfritt antingen till A) Försäljarna eller till B) Kontaktpersonen.
  • Försäljarna delar ut produkterna till beställarna, samlar in betalningen och överför betalningen till kontaktpersonen.

4. Avsluta kampanjen

  • Kontaktpersonen avslutar kampanjen genom att klicka på ”Avsluta kampanj”-knappen. Detta innebär att vi skickar er en faktura på alla de produkter er grupp sålt. Efter avslutad kampanj kan ni inte längre skicka in nya beställningar till denna kampanj. ”Avsluta kampanj”-knappen syns på din sida en vecka före kampanjens sista insatta försäljningsdag.
  • Fakturan har 21 dagars betalningstid.