Member of the Dermoshop Group

Beställ ett prova på – paket

Bekanta dig med Mosho-produkterna och konceptet genom att beställa prova på -paketet. På detta sätt kan ni tillsammans inom gruppen göra ett gemensamt beslut kring om ni vill påbörja en kampanj och sälja Mosho-produkter.