Member of the Dermoshop Group

Fotbollsflickorna nådde målet

Sundom IF F06-07 –fotboll testade för första gången en Mosho-kampanj för att samla in pengar till verksamheten. De lyckades över förväntan.

Kontaktperson för kampanjen var Lotta Östman-Klemets, som är mycket nöjd med flickornas försäljningsresultat och med att produkterna var så lättsålda. Det elektroniska beställningssystemet fungerade bra och kampanjen gav henne inte speciellt mycket extra jobb.

– Att moderbolaget Dermoshop är så pass känt var en stor fördel då man bjöd ut Mosho produkterna, som var lätta att sälja till både släktingar, vänner och arbetskamrater. Nästan alla föräldrar till lagmedlemmarna deltog i Mosho-kampanjen och vi fick ihop en nätt summa till verksamheten och till nödvändiga anskaffningar.

– Även flickorna själva var flitiga försäljare och gick runt och sålde hos grannar samt mor- och farföräldrar.

En positiv sak var att varje försäljare själv kunde beställa de sålda produkterna direkt hem vid en tidpunkt som passade dem.

– Om det handlade om en större mängd beställningar, kunde man först dela ut en del och sedan betsälla mera, kommenterar Lotta.

Den rekommenderade kampanjtiden är fem veckor. Under den tiden hinner man vid behov göra flera beställningar.

Ett stort tack för produkternas snygga design och för förpackningarnas höga kvalitet. Lotta berättar också att speciellt de manliga kunderna var ivriga beställare eftersom dofterna i Man-förpackningen föll dem i smaken. En del kunder hade frågat efter oparfymerade alternativ och till vår stora glädje kan vi på Mosho informera om att en sådan förpackning är på kommande i mars!