Member of the Dermoshop Group

Förverkligar drömmen om basketkorgar till skolgården

Föräldraföreningen vid Ahmasoja skola, Kännön kööri, jobbar hela läsåret med att samla in medel. Föreningen är aktiv och vill årligen erbjuda eleverna i specialskolan en upplevelse samt redskap som uppmuntrar till lek och rörelse på skolgården.

– På rasterna vill vi att barnen ska syssla med annat än att fingra på sina telefoner, säger föräldraföreningens ordförande Leena Sauramo.

Genom att sälja Mosho-produkter samlade föräldraföreningen in pengar till nya basketbollställningar. Tidigare hade man skaffat en korg, men barnen ville ha en korg även i den andra änden av planen.

I Ahmasoja skola undervisar man elever i klasserna 1-9. Därför är det nödvändigt att man kan reglera hur högt korgarna placeras. Leena Sauramo berättar att man fortsätter samla in pengar även under vintern så att man får montera upp den dyra korgen i vår då det igen är dags att börja spela.

Även elevkårsstyrelsen i skolan är aktiv och meddelar föräldraföreningen vilka önskemål eleverna har. Enligt Leena Sauramo kommer eleverna också direkt till henne och talar om vad som saknas i skolan.

Att sälja produkter och därigenom samla in medel är av naturliga skäl föräldrarnas ansvar, men även eleverna har flitigt sålt Mosho-produkter.

– Vi har fått feedback om smarta och flinka ungdomar, som kan presentera sitt ärende och som tackar för sig då de går, ler Leena Sauramo glatt.

För många är läsårets höjdpunkt exempelvis ett besök på teatern eller på ett nöjesfält.

– Utfärderna kräver mycket av lärarkåren, då det gäller barn med speciella behov. Men lärarna har en god sammanhållning. De vill faktiskt göra utfärder med barnen, säger Leena Sauramo tacksamt.

Talkojobb och medelinsamling blir lätt en uppgift för föräldrarna men även barn och unga kan aktivt delta. Förutom att man når ett gemensamt mål, som att exempelvis kunna skaffa ny basketkorg, kan ungdomarna även öva sig i olika sociala situationer.